พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ นิกโก้

  1. หน้าแรก
  2. นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิกโก้เนเจอร์พิพิธภัณฑ์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า”บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จะพยายามจัดการกับอย่างเหมาะสมกับบรรทัดฐานอื่น ๆ โดยสร้างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การสะสมข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายและยุติธรรม ไม่ได้รับข้อมูลเหล่านั้นด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายรวมทั้งขอความยินยอมจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เราควรแจ้งรายการที่จำเป็นในเว็บไซต์ของเรา

เกี่ยวกับการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม บริษัท จะแจ้งให้พนักงานทราบและปรับปรุงและดูแลรักษานอกจากนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียการทำลายการปลอมแปลงและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเราจะใช้ความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมเช่นมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไวรัสคอมพิวเตอร์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้ เพื่อให้ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้า สำหรับการตรวจสอบเกี่ยวกับธุรกิจบริการของเรา จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อกรณีใด ๆ ต่อไปนี้

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

บริษัทไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคนกับบุคคลที่สามยกเว้นมีเหตุผลดังต่อไปนี้

การติดตามกฎหมาย

บริษัทนับถือติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อการจัดทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และตั้งใจติดตามกฎหมายนั้นโดยให้กรรมการจัดการ พนักงานทุกคนทราบอย่างดี

การเปิดเผย ปรับ ลบ ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตั้งใจรักษข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใหม่และถูกต้องเสมอ หากมีการขอเปิดเผย ปรับ ลบข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าตัว หลังจากยืนยังว่าเป็นเจ้าตัวจริงจะจัดการตามกฎเกณฑ์ของบริษัทภายใจละยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

การเปลี่ยนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปลี่ยนด้วยไม่แจ้งล่วงหน้าตามการเปลี่ยนแปรงการบริการ ขอยืนยันแนวทางการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้บริการบริษัท

การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ขอติดต่อกับเราทางโทรศัพเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินิกโก้ โทร +81-0288-55-0880