พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ นิกโก้

 1. หน้าแรก
 2. เนเช่อไกด์
เนเช่อไกด์

เนเช่อไกด์

Nature Guide

เนเช่อไกด์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินิกโก้นำเสนอประสบการณ์ทางธรรมชาติที่ชี้นำโดยเนเช่อไกด์ (นักวิจารณ์ธรรมชาติ) ตลอดทั้งปี

เนื้อหาไม่เพียงแค่อธิบายชื่อของสัตว์และพืช มีโปรแกรมที่ให้สัมผัสกับดิน ใบต้นไม้ และ น้ำ ฯลฯ ให้ผู้เข้าชมฟังเสียงของธรรมชาติ มีโอกาสชิ้มรสชาติและสัมผัสกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ

มีคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ”ผู้วิจารณ์ธรรมชาติ”ของโอกุนิกโก้ หลายคนชอบไกด์ที่ไม่ใช่อ้างอิงจากคู่มือการตัดสินใจเท่านั้น มีอธิบายเพิ่มเติมด้วย

หากมาเป็นกลุ่มหรือต้องการหลักสูตรดั้งเดิม โปรดดูรายการหลักสูตรด้านล่าง

หากต้องการที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมประสบการณ์ธรรมชาติ โปรดดำเนินการต่อจากปุ่มด้านล่าง

รายการประสบการณ์ธรรมชาติ

รายการหลักสูตร

เสื้อผ้าและข้าวของ

แนะนำเสื้อผ้าและข้าวของที่เอาไปเมื่อไปเดินเที่ยว

ค่าธรรมไกด์

ไกด์ท้องถิ่น
 • กลุ่มโรงเรียน

  ครึ่งวัน (ภายใน 4 ชั่วโมง)
  15,000 เยน
  1 วัน (มากกว่า 4 ชั่วโมง)
  25,000 เยน
 • คนทั่วไป

  ครึ่งวัน (ภายใน 4 ชั่วโมง)
  25,000 เยน
  1 วัน (มากกว่า 4 ชั่วโมง)
  45,000 เยน
 • ◆ไกด์คนหนึ่งสามารถพาประมาณ 20 คน
 • ◆จองตังแต่ก่อน1ปีจากวันที่กิจกรรม
 • ◆ถ้าวันที่ลูกค้าอยากจองไม่สะดวกสำหรับเรา อาจไม่รับจองได้
ทริปธุรกิจ
 • กลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ

  หนึ่งครั้ง (หนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น)
  15,000 เยน
 • ทั่วไป

  หนึ่งครั้ง (หนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น)
  25,000 เยน
 • ◆หากจำนวนเด็ก / ผู้นำมากกว่า 100 คน ค่าธรรมเนียมเป็น 25,000 เยน
 • ◆ในช่วงนี้เราไม่รับทริปธุรกิจไปนอกเขตนิกโก้
ค่าเช่า

เช่า รองเท้าหิมะ(เมื่อชี้นำในช่วงฤดูหิมะ)

 • กลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ

  1 ชุด
  500 เยน
 • ทั่วไป

  1 ชุด
  1,000 เยน
 • ◆กรุณานำเสื้อผ้า รองเท้าหิมะ หมวก ถุงมือ