พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ นิกโก้

ฐานข้อมูลการจัดส่งของโอกุนิกโก้ , พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินิกโก้

ฐานข้อมูลการจัดส่งของโอกุนิกโก้ , พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินิกโก้

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเขตนิกโก้ของจังหวัดโทจิกิส่งข้อมูลการท่องเที่ยวล่าสุดและข้อมูลอื่นๆของโอกุนิโก้ใ
นฐานะแหล่งข้อมูลธรรมชาติโอกุนิกโก้
นอกจากนี้เพิ่มฟังก์ชั่นพื้นฐานของกิจกรรมได้รับประสบการณ์ในธรรมชาติที่โอกุนิกโก้ด้วย
สามารถเรียนรู้ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของโอกุนิกโก้ได้ง่ายขึ้นและมีความสนุกด้วย

เวลาเปิดและปิด

Closed Days

■Hours of Operation
4/1-11/10: 09:00-17:00
11/11-3/31: 10:00-16:00
*Admission ends 30 minutes before the closing time.
■Closed Days
5/1-11/30: Open throughout the period
Dec.-Apr.: Mondays
(if it is a public holiday, it will be switched over as a latter event)
New Year's holiday: 12/29-1/3

ข้อมูลทางเข้า

กล้องถ่ายทอดสดแห่งอาเคจิไดระ